Priser:


Friskole:

Pr. mdr.

         

Andet:

Pr. mdr.

1. barn koster

kr. 1100

SFO

eftermiddag kr. 600

morgen kr. 600

2. barn koster

kr. 900

Uglerne - Førskole

kl. 06.30-16.00

kr. 1895

3. barn koster

kr. 600

Maddag

kr. 54 pr. barn

4. barn

GRATIS

Bus pr. husstand

kr. 250

Der ydes en rabat til elever i 0.-2. klasse

kr. 300

Indmeldelsesgebyr

kr. 1000

Betaling:

Betaling af skolepenge foregår en måned forud i alle årets 12 måneder.

SFO og bus betales ikke i juli måned.
Maddag betales ikke i juli måned. Beløbet er udregnet således at det er lige fordelt hen over skoleåret. 

Udmeldelse skal foregå skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel fra d. 1. i måneden.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev