Skolens SFO er for 0.-3. klasse

 

Multerne 

En multe en fisk, der blandt andet lever i vandet herude ved Æbleø. Den har store læber og kæmpe skæl, er vegetar og smager fantastisk. Har dit barn brug for at være på skolen og lege, lære og hygge efter skoletid er det muligt som Multe.

I fritiden prioriterer vi børnenes sociale og personlige kompetencer sammen med udeliv og idræt. Derudover er det muligt at for eleverne at arbejde med opgaver og ideer de selv ønsker. Det er vigtigt for os, at fritiden bliver indholdsrig samtidig med, at være Multe her på Friskolen er et hjem i fritiden.

Den har åben og morgenen fra kl 06.30-08.00 samt kl 13.30-16.00 

Åbningstiderne er efter behov og det forventes af forældre at de oplyser pædagogen om deres behov. Derved kan skolen bruge alle ressourcer optimalt. 

Mål for SFO er under udarbejdelse

Pris:

600 kr. for morgenmodulet

600 kr. for eftermiddagsmodulet

Der holdes lukket i juli måned, samt efterårsferie, mellem jul og nytår, vinterferie samt påske.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev