Krav ifølge friskoleloven

1.1 Evaluering og opfølgningsplan
Det fremgår af friskoleloven, at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggøre resultatet
af evalueringen og opfølgningsplanen på skolens hjemmeside.

Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet, der vedrører evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Det omhandler ligeledes friskoleloven § 1, stk. 2 om, at skolens undervisning
skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

En evaluering af skolens samlede undervisning skal være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasseeller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.

Evalueringen bør, hver gang den laves, i det mindste forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, samt inddrage
opfølgningen af den foregående evaluering.

Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang. Herudover skal skolen udarbejde en plan på baggrund af evalueringens resultat. Opfølgningsplanen skal
indeholde beskrivelse af, hvad skolen har lært af evalueringen, og hvilke nye tiltag skolen vil sætte i gang på den baggrund.

Der ligger således en vis frihed for den enkelte skole til selv at afgøre, hvor lang tid der skal være mellem de enkelte evalueringer. Evalueringerne skal foretages med sådanne passende tidsintervaller, at evalueringerne er relevante i forhold til hinanden. Skolen skal til enhver tid have fastsat tidspunkter for den kommende evaluering. Skolen skal på hjemmesiden oplyse, hvornår næste evaluering foretages.

 

Skolens tilsynsførende er :


Ny tilsynsførende vil blive oplyst senest 13-3-2017

Tilsynsrapport 2014 - 2015

Tilsynsrapport 2015 - 2016

forventning

elev

venner

nyhedsbrev