Alkoholpolitik:

For elever og arrangementer på skolen

Elever
Der er et generelt alkoholforbud for skolens elever. Dette gælder også på lejrskoler og på ekskursioner.

Skolens arrangementer
I forbindelse med skolens traditionelle elevarrangementer - eksempelvis fritterfest, juletræsfest, forårsfest, sommerfest og tilsvarende arrangementer er det principielt vedtaget, at der ikke indgår alkohol.

Ved forældrearrangementer, uden deltagelse af elever - eksempelvis arbejdsdage, forældrefest, generalforsamling, foredrag og lignende er alkohol tilladt.

Forældrearrangerede elevarrangementer
Ved forældrearrangerede klassearrangementer på skolen, hvor der indtages alkohol i forældregruppen, henstilles der til, at elevernes alkoholforbud på skolens område bliver respekteret.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev