Hvad betyder Grundtvig - Koldsk Friskole?

Hvad mener vi når vi taler om at vi er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvad betyder det for os her på Klinte? I de følgende citater vil vi gerne tydeliggøre hvad vi mener. Og set ud fra et moderne litteraturpædagogisk synspunkt er Kolds udsagn ellers godt nok. 'Don't tell it, show it', siger vi i dag.


”Det er en grundlæggende tanke hos Grundtvig, at mennesket er nødt til at komme til sig selv, før det kommer til andre. Man skal kunne sige jeg, før man siger vi. Det er nemlig vigtigt for ethvert menneske at forstå, at det har en enestående betydning." 

Beåndende undervisning

Chresten Kold siger, undervisningen skal virke beåndende, den skal forbinde sig med og befordre det liv, personen bærer i sig. Undervisningen skal rette sig mod elevens iboende muligheder: 'En undervisning, der skal opnå den hensigt at danne og beånde, må ikke melde sig med en forudlagt plan, en afstukket og afpælet vej, som børnene må følge til målet. Den må meget mere tage hensyn til børnene og navnlig til, hvad der rigtig fornøjer dem, glæder og opløfter dem, og hvad der finder indgang hos dem. Hverken dannelse eller beåndelse kan påtvinges nogen; thi de forudsætter begge en frivillig modtagelse. Selv det allerubetydeligste, der virkelig modtages, har mere dannende kraft i sig end store masser af det allernyttigste og klogeste, der bliver påtvunget og altså kun kommer udenpå'.

 

forventning

elev

venner

nyhedsbrev