Værdigrundlag

Klinte Natur og Idræts Friskole har fokus på god skolegang og et positivt fællesskab. Formålet med skolens virke er at give eleverne læring for livet gennem de bedste sociale og faglige forudsætninger.

Kerneværdierne grunder i fællesskab, trivsel, et højt fagligt niveau, gensidig respekt og nærværende voksne.  Skolen skal være et sted, hvor eleverne glæder sig til at komme og har lyst til at lære samt tro på egne og andres evner. Med andre ord, Klinte Natur og Idræts Friskole er en skole for livet, som vil præge dit barns nutid og fremtid i en positiv retning.

Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse. Gennem brug af differentierede læringsmetoder og undervisningsformer tilpasses undervisningen til den enkelte elevs behov - derved stortrives eksempelvis både drenge og piger på skolen. For at skabe grobund for læring og udvikling af både kompetencer og faglighed, er ingrediensen altid trivsel.
Med trivsel som fokus er der grobund for glæde og engagement, hvilket smitter og skaber lyst til læring. Vi arbejder med det vi har - og her er kroppen et vigtigt element. Vi bruger den til at lege- indlære og føle med, både når vi laver idræt og når vi er i bevægelse. Mennesker er i konstant bevægelse, og med Friskolens kultur spejler eleverne sig der, hvor de passer ind. Den omgivende natur vil i høj grad blive inddraget i undervisningen, samt i fritiden til leg og motion. Børnene styrkes i deres forståelse af bæredygtighed lokalt og globalt. Vi har skabt kreative og hjemlige omgivelser og de fysiske rammer er en vigtig del af vores fælles skole.

Individuel læring og brug af forskellige læringsstile er vigtige elementer i skolens grundlæggende værdier. Alle elever er ikke ens og alles forudsætninger begynder forskellige steder. Det er en opgave som lærerne her på stedet varetager i et forpligtende fællesskab og med udgangspunkt i skolens værdier og kultur. Skolen er en lille skole og derfor er det muligt at rumme disse forskelligheder og dermed give optimale muligheder til den enkelte elev. Friskolen er et lille samfund, hvor vi kender hinanden og passer på vores venskaber og vores kultur i fællesskab.

Vi er autentiske i forhold til vores målsætninger og det elementære forældresamarbejde, som forpligter på tværs. Skolen lægger vægt på et stort forældreengagement og- ansvar i dagligdagen. Et stærkt sammenhold mellem forældrene skaber tryghed og trivsel for alle. Det forpligtende fællesskab i skolen gør, at børnene trives fysisk og psykisk. 

Skolen er uafhængig af politiske og religiøse interesser. Årets gang markeres af en række fælles arrangementer for alle klassetrin.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev