IT som værktøj

Bestyrelsen har besluttet at Klinte Natur- og Idrætsfriskole skal være førende indenfor IT. Dette vil betyde at i den største del af undervisningen vil der blive brugt tablets eller bærbare computere. Denne bliver et værktøj, der erstatter en stor del af bøger, noteshæfter og kopier. De er velegnet til at søge oplysninger og til at notere den viden, som skal bruges.

Mål

At etablere en IT-løsning, der

 • sætter en pædagogisk dagsorden, frem for en IT-teknisk dagsorden.
 • understøtter Klinte Natur- og Idrætsfriskoles læringsgrundlag.

Det betyder, at IT-løsningen skal være med til at pirre elevernes undren og nysgerrighed – og lægge op til læringsformer, hvor eleverne er undersøgende og aktive. IT-løsningen skal også være et hjælpemiddel til undervisningsdifferentiering og dermed understøtte en læring, der tager højde for at børn lærer forskelligt.

 • er fleksibel og tager højde for at vi ikke låser os fast på en løsning, der alligevel kan være forældet om 3-4 år.
 • er nem at fragte mellem skole og hjem – og nem at tage med ud i verden.
 • giver mulighed for at anvende IT til tekstbehandling, kommunikation, læringsprogrammer og informationssøgning, men også til multimedieprojekter, hjemmesider, fotografering og videoredigering.

Hvorfor tablets?

Vi ved i dag, at børn ikke er ’tomme kar’, der skal fyldes med viden af en lærer, der holder foredrag ved tavlen. Vi ved at læring foregår som en aktiv proces, hvor eleven konstruerer sin viden i et samspil med omgivelserne.

Det har naturligvis konsekvenser for den måde, vi underviser børnene på. Lærerne skal tilrettelægge undervisningsforløb, der giver eleverne mulighed for at deltage aktivt i kommunikationen, bevæge sig og lære på forskellige måder.

Hvis man skal tage højde for det, har det også konsekvenser for den måde vi laver IT-løsninger på.

Det er vores vurdering, at tablets har en række fordele, der kan understøtte netop denne type læring, herunder:

 • Tablets giver eleverne mulighed for at navigere direkte på skærmen – uden tastatur.
 • Tablets er baseret på ikoner, hvilket umiddelbart taler til børns intuition.
 • Tablets starter meget hurtigere op end PC. Den er tilgængelig og har batteritid på op mod 10 timer.
 • Tablets indeholder kamera og videokamera.
 • Tablets er nemme at fragte rundt.

Svagheden ved løsningen med tablets ligger først og fremmest i teksbehandlingsfunktioner og regneark. Erfaringer viser, at tablets er egnet til at skrive max. 2 sider. Hvis der skal skrives længere tekster, er computeren et bedre redskab. Man kan til gengæld sagtens påbegynde en tekst på tablet i skolen og efterfølgende skrive videre på computeren derhjemme. Vi vurderer derfor, at tablets vil være tilstrækkelig for langt hovedparten af eleverne.

 

Hvorfor allerede fra 0. klasse

Vi indfører tablets fra 0. klasse, fordi vi gerne etablere en fornuftig læringskultur med IT som naturligt hjælpemiddel allerede fra skolestart. Derudover har tablets i skolen følgende fordele:

 • Understøtter læse/ og skriveindlæringen
 • Kombinerer leg og læring – motivationsfaktor (app’s, spil)
 • Redskab til eleven som producent og formidler (kamera, bøger mv.)
 • “Døde er alle bogstaver, om de end skrevedes med englefingre og stjernepenne, og død er al mulig bogkundskab, som ikke sammensmelter med et tilsvarende liv hos læseren.”
 • Når man ser på en interaktiv bog til tablet, er det så flot at man godt kan få oplevelsen af at bogstaverne er skrevet med englefingre og stjernepen. Men ifølge Grundtvig er det alligevel dødt.
 • Der skal mere til før kundskaben fra bogen dur til noget – den skal “sammensmelte med et tilsvarende liv hos læseren”.
 • Christian Kold holdt en gang en tale for Grundtvig og understregede at man skal “først oplive og så oplyse”. Det er altså nødvendigt med liv og glæde før en bog på iPad har nogen effekt. Hvad virker så oplivende at der kommer læring ud af det?
 • Liv og læring hænger sammen og læring sker i spillet mellem identitet, indsigt og arbejdsfællesskab.

foto

I spillet om læring har eleven 4 livliner:

 • læreren,
 • de andre elever
 • elevens egne ideer
 • elevens erfaringer.

 

 • Læreren gør ordet levende gennem fortælling og er den der leder og fordeler arbejdet i klasserummet. Læreren etablerer relationer til eleverne og sørger for at det hele er meningsfuldt gennem sin fag-didaktiske ekspertise. Når læreren gør alt dette er den første livline på plads fordi eleven har en relation til læreren.
 • De andre elever er nødvendige for at samarbejdet omkring det faglige bliver levende gennem kommunikation og diskussion. Man udveksler bedst med nogen på eget niveau – og man fejrer bedst sine resultater sammen med kammeraterne. Med kammeraterne har man sin 2. livline til levende læring og elevens identitet udvikles gennem deltagelse i fællesskabet.
 • Elevens egne ideer er udtryk for at vedkommende tager ejerskab for emnet og har levendegjort det i sit sind – derfor skal undervisning aktivere elevens egne ideer og synspunkter. Elevens ideer er livlinen til indsigt.
 • og endelig er elevens egne erfaringer med kundskaberne helt afgørende. Uden at prøve selv, får ingen lært noget som helst. Det er erfaringerne der rodfæster læring og bygger bro mellem indsigt og identitet.
 • Når man har de fire livliner til levende læring, kan en iPad gøre det hele mere effektivt – nu er der åbent for at bruge bogstaver, der er skrevet med “stjernepen og englehånd”.
 • Læreren kan med fordel udgive sine materialer på iPad, eleverne kommunikerer trådløst og udvikler deres ideer med et overdådigt udbud af Apps – og de har alle deres erfaringer tilgængelige hele tiden.
 • De nye muligheder med it vil uden tvivl forvandle verden – og skoleverdenen bliver forvandlet på den gode måde, når vi bruger it til først at oplive – og så oplyse.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev