Kultur og regelsæt

På skolen arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn

 
Alle mennesker er ligeværdige.
Det enkelte menneske er vigtigt for helheden.
Fællesskab og mangfoldighed er essentiel for en sund personlig udvikling.
Vi ser mangfoldighed som en stærk ressource.
Alt der omgiver os behandles med kærlighed og respekt.
 
Ud fra dette har vi opstillet følgende regelsæt, som til enhver tid må følges.
Elever og forældre forventes at have læst og indlevet sig i skolens kultur.
 
 • Ord og adfærd der kan virke anstødene, accepteres ikke, hverken overfor elever, ansatte eller andre i og omkring skolen.
 • Elever forventes at følge ansattes anvisninger. Ved uklarhed om anvisningens berettigelse har elever og forældre mulighed for at kontakte skoleleder for nærmere udredning.
 • Elever skal møde til tiden, for ikke at virke forstyrrende i timen. Ved fravær meldes dette til skolen inden skoledagens start på mail til klasselærer.
 • Fravær, der ikke omhandler sygdom, aftales med skolens leder. Det er forældrenes og elevens eget ansvar, at samle fagstoffet op i perioder med anmeldt fravær.
 • Alle udviser kammeratlighed og omsorg for hinanden.
 • De ældste elever har pligt til at vise hensyn overfor de yngre elever. Voldsomme lege er ikke tilladt.
 • Vi forventer, at eleverne har en god og sund madpakke med til skoledagen. Sodavand og sød saft medbringes kun ved særlige lejligheder. Slik og tyggegummi hører ikke til skoledagen uden særlig aftale med læreren.
 • Der er mobilfri zone på skolens grund for elever. Elevernes mobiltelefoner skal derfor være slukket og afleveres på kontoret inden skoledagens start. Ved overskridelse af denne regel kontaktes forældrene. I særlige situationer kan klasselæreren give tilladelse til brug af mobiltelefon.
 • Skolen påtager sig intet ansvar overfor beskadigelse eller bortkomst af mobiltelefoner eller andet it-udstyr.
 • Medbragt legetøj er kun tilladt ifølge aftale med klasselæreren og SFO.
 • Rygning på skolens grund er ikke tilladt. Elever må ikke ryge i skoletiden.
 • Elever må ikke forlade skolens grund indenfor skoletiden. Efter skoletid ophører skolens ansvar for eleverne.
 • Eleverne har medansvar for skolens daglige pligter.
 • Skolen affaldssorterer alt affald, og skolens ansatte og elever bedes benytte affaldssystemet.
 

Tilsidesætter en elev sin pligt til god orden og opførsel ifølge skolens kultur og regelsæt, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsløse, kontaktes hjemmet for i samarbejde mellem medarbejdere og forældre at at få stoppet den uhensigtsmæssige adfærd.

Skolens regelsæt gælder for skolens område både i og udenfor skoletiden.

Da skolen arbejder fremadrettet på at forbedre skolens bæredygtighed, er det en naturlig forlængelse af skolens kultur at inddrage en eleverne i skolens affaldssortering. Med dette håber vi på at skabe opmærksomhed omkring de ressourcer, som vi omgiver os med og forhåbentlig give eleverne en oplevelse af at omtanke og opmærksomhed gavner alle.

Erstatning:
Elevens forældre er erstatningspligtige over for ødelagte genstande, som er forsaget af eleven.

 

forventning

elev

venner

nyhedsbrev