Kostpolitik:

Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og skolens tilbud skal ses som et supplement hertil. Dette betyder, at skolen forventer, at børnene har spist en nærende morgenmad, inden de møder i skolen, og at de har 3 måltider med. Formiddags mad, frokost samt eftermiddagsmad.

Mål

Mad er en integreret del af det hele menneske og dets udvikling, læring og dannelse.
Derfor er en nærende madpakke en  vigtig del af en aktiv skoledag.
Personalet vil gå forrest og vise sig som et godt eksempel.

1. Skolens tydelige holdning til kostens betydning for et barns indlæring og trivsel skal kommunikeres til- og diskuteres blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere.

2. Skolens fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever at måltidet er et naturlig, værdifuldt samlingspunkt.

3. Til hverdag spiser eleverne ikke slik eller kage på skolen, og sodavand er ikke tilladt.
I forbindelse med fødselsdage eller andre mærkedage kan der dispenseres herfor i samarbejde mellem lærer og forældre.

4. Drikkedunke skal til hver en tid være fyldt med vand og ikke sukkerholdige drikke.

5. Skolen kostpolitik er en i direkte forlængelse af kommunens kostpolitik, samt retningslinier for hvad sund kost er. Den er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri, se:

http://www.altomkost.dk/Mad_hjemme/De_8_kostraad/forside.htm, samt
http://www.altomkost.dk/Viden_om/Kostkompasset/forside.htm


Fysiske rammer:

På Friskolen spiser alle elever deres frokost sammen med lærerne i skolens fællesrum. 
Der er køleskabe til madpakkerne.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev