Læringssyn

På Klinte Friskole mener vi, at barnets trivsel er en forudsætning for læring. 
Vi tror på, at børn lærer på mange måder, derfor skaber vi fleksible læringsmiljøer.
 Det præger skolen, at vi arbejder på mange måder mange forskellige steder. 

Vi ønsker at pirre elevernes nysgerrighed og mener, at dette opnås gennem såvel hånden som åndens arbejde. Vi prioriterer idræt og natur som fag men også som undervisningsmetode der skal indgå som naturlige dele af undervisningen. Børn har krav på at lære ud fra de metoder, der virker bedst for den enkelte. 

En vigtig del af elevernes læreprocesser foregår i relationen med andre. Derfor er læring i fællesskab vigtigt. Vi er sammen i læreprocesserne. 

Høj faglighed er for os:

  • at støbe et solidt fagligt fundament af arbejdsmetoder, viden og indsigt for alle elever
  • at skabe rum for det enkelte barns/unges alsidige udvikling som et helt menneske
  • at understøtte udviklingen af sociale kompetencer hos den enkelte.

  • at man er sammen om at skabe et godt og trygt miljø

 

forventning

elev

venner

nyhedsbrev