Om bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Der udarbejdes politikker og det er bestyrelsens overordnet ansvar at arbejde under den ramme som er udarbejdet - det vil sige det værdiggrundlag som er besluttet og som er skolens grundsten. Med det afsæt vil der årligt være seminiare, workshops i samarbejde og på tværs af ansatte og ledelse.

Bestyrelsen er med til at fremme trivsel og det gode samarbejde på tværs af ansatte og den ledende bestyrelse. Dette gøres bla. ved at have møder på tværs og udarbejde materiale til brug for leder og ansatte, til at kunne give nye forældre eller ansatte. Bestyrelsen har lavet forskellige udvalg, hvor forældre og lokale interesserede kan hjæpe til i kategorier, som man synes at have interesse eller kompetencer indenfor. Dette for at fremme fællesskabet, som er en af grundpillerne for en friskole.

Kontakt hele bestyrelsen:
Har man brug for at sende en mail til orientering til bestyrelsen, er det muligt at sende en mail der vidresendes til hele bestyrelsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

forventning

elev

venner

nyhedsbrev