Dagligdag

 

08.15 - 9.30

undervisning

09.30 - 09.45

morgensang

09.45 - 09.55

pause

09.55 - 11.00

idræt

11.00 - 11.20

frokost

11.20 - 11.45

pause

11.45 - 13.10

undervisning

13.10 - 13.30

stilletid

13.30 - 13.40

pause

13.40 - 14.30

undervisning (3.-9. kl.)

Morgensang:
Hver dag afholdes der fælles samling, hvor der synges. Nogle har det svært med sang, mens andre har meget nemt ved det. Fælles for vores morgensamling er at vi skal have glæde ved sang. Derfor skal der være hyggeligt og sjovt, og vi skal synge både kendte og klasiske sange. 

Idræt:
Når vi taler om motion og bevægelse i den længere og mere varierede skoledag henvises der til, at eleverne både kan være aktive i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning.  Det kan f.eks. ske gennem korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som små morgenløb eller gennem større og kontinuerlige aktiviteter i samarbejde med lokale idræts- og kulturforeninger. Endelig kan bevægelsen bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.

Sidstnævnte referer til bevægelse i undervisningen. Med længere skoledage bliver det vigtigt implementeret bevægelsen i fagne, så eleverne oplever undervisningen som vedkommende og relevant – Og ikke mindst så de holdes til ilden og forbliver energiske hele dagen!

Frikvarter:
Foregår enten i gymnastiksalen med sjove spil eller udendørs på vores store naturområde. Her er der plads til at lege frit fra fantasien, og bruge en masse krudt mellem træer og med sand i støvlerne. Det forventes af vores lærere, at de ikke kun er ‘brandvagter’, men at de indgår i de sociale fælleskaber der er i pauserne. Både blandt børn og voksne.

Fællesspisning:
I hjertet af friskolen er der samling hver frokost, hvor lærere og elever spiser samlet og nyder et solidt måltid. Skolens elever får også lov til at at arbejde med madlavning i skolens køkken, og får i den sammenhæng en haps, et måltid eller andet i den sammenhæng.

Stilletid:
Det er videnskabeligt bevist at meditation og mindfullness styrker børns indlæring, forbedrer deres selvopfattelse samt mindsker udadreagerende adfærd. Stilletid varer 20 minutter og afholdes hver dag. Elevrne er velkommene til at medbringe et tæppe og en pude

Studietime:
Denne er obligatorisk for alle der går i 3.-9- klasse. Her skal man, i samarbejde med ens lærer, arbejde med noget af det man godt kan blive bedre til. Derfor vil det heller ikke være ens for alle hvad der bliver arbejdet med. Studietime erstatter lektier hjemme – bortset fra de 10-15 minutters læsning hver dag.

Fag:
Da vi har valgt at samlæse flere klassetrin opstår der naturligt et behov for at differentiere. Dette drager vi fordel af ved at tilgodese de forskellige læringstile der behov for på alle klassetrin.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev