Faglighed 

 

Udover de planlagte lektioner på de enkelte klassetrin indgår fagene dansk, engelsk, tysk, naturfag og matematik også i følgende elementer:

 

Idræt:

Bevægelse, leg og læring indebærer tværfaglige aktiviteter, der kan supplere den daglige skolegang i fagene matematik, dansk, engelsk og idræt. Aktiviteterne har til hensigt gennem bevægelse og leg at motivere eleverne til indlæring af elementære færdigheder. Samtidig appellerer aktiviteterne til at der arbejdes på tværs i fagene idræt og dansk, idræt og matematik samt idræt og engelsk. Det tværfaglige samarbejde afspejler sig i aktiviteternes opbygning, hvor der lægges vægt på fagenes trinmål i henholdsvis matematik, dansk og idræt.

Såvel i de boglige fag som i faget idræt forventes det, at eleverne har en sund motorik og energi til at kunne koncentrerer sig, eksperimentere eller tage nye udfordringer op.
I de boglige fag kræver det eksempelvis en sund motorik at sidde stille på en stol og lytte uden at falde ned af stolen. Det samme gør sig gældende, når eleverne skal lære at skrive bogstaver og tal.

Tilsvarende er der for faget idræt forventninger til, at eleverne lærer om kroppen og dens bevægelsesmuligheder fx grundlæggende motoriske bevægelser, der sammenlignet med det at kunne skrive bogstaver eller tal danner grobund for elevernes videre udvikling i de boglige fag, også danner grobund for idrættens mange facetter.
Derfor er det naturligt at tænke og opfordre til tværfaglige aktiviteter, hvorfor det er muligt at ”slå to fluer med et smæk” ved at øge niveauet af motorisk sunde elever samt medvirke til, at eleverne motiveres til at tilegne sig viden og færdigheder i mere end et fag.
Dette er nødvendigt at holde for øje for at bevare fagligheden såvel i aktiviteten som i undervisningen. Dette er også argumentet for, hvorfor det kunne være interessant at afprøve og bruge aktiviteterne som supplement til den daglige undervisning i klasselokalet.

 

Musical-uge

Skuespillet rummer mange af danskfagets vigtige facetter og er samtidig udviklende for klassens sociale liv.

Forløbet har følgende indhold:

• Læsning af og sproglig opmærksomhed i genren skuespil

• Valg og tilegnelse af en rolle

• Udtrykke sig med drama, dans og sang

• At føle glæden ved samspillet

• At mærke det kan bære

• Grænseoverskridelse

• Fællesskab

• Fælles ansvar

• Indordne sig i en gruppe

• Nye sociale samspil mellem

At gennemleve en proces fra start til slut

Morgensang

Morgensang er en fælles samling hver dag, for alle elever og lærere gennem hele skoleforløbet. Her siger vi godmorgen til hinanden og er sammen i et forpligtende fællesskab med varieret indhold.

Morgensang på vores skole er :

• At give liv til kulturskatten.

• At mærke fællesskabet og glæden ved at synge sammen.

• At synge på fremmedsprog (svensk, norsk, engelsk og tysk).

• At opleve sang akkompagneret af lærere og elever.

• At læse sangtekster

• At lære nye sange.

• At synge og optræde med forskellige musikgenre.

• At mærke glæden ved at synge.

• At forældrene altid er velkomne til at deltage.

Morgensang på vores skole er stedet, hvor vi mødes og motiverer en ny skoledag.

Anderledes dage, fagdage, naturdage  og tværfaglige emnearbejder.

I løbet af vores skoleår har vi en del anderledes dage og fagdage, hvor der dels arbejdes med dansk somselvstændigt fag eller i tværfaglige sammenhænge. Her kædes dansk sammen med den virkelige verden, for at illustrere fagets brugbarhed som værktøj til forståelse og beskrivelse af sammenhænge og til problemløsning.

Tanke, form og indhold skal naturligvis være i overensstemmelse med skolens grundlag og målsætning. I de obligatoriske fag skal undervisningen endvidere stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i grundskolen”, jf. Lov om frie grundskoler, §9.

Friskolen læner sig op ad de Fælles del -og slutmål.

Skolen forbereder eleverne til grundskolens afgangsprøve i 9. klasse.

 

  Bh. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.
Dansk x x x x x x x x x x
Matematik x x x x x x x x x x
Engelsk   x x x x x x x x x
Tysk           x x x x x
Historie   x x x x x x x x x
Kristendom   x x x x x x x x x
Idræt x x x x x x x x x x
Billedkunst x x x x x x x      
Musik/valgfag x x x x x x x x x x
Samfundsfag               x x x
Biologi               x x x
Geografi               x x x
Fysik/kemi               x x x
Natur/teknik   x x x x x x      
                     

Læs mere og fælles mål her

forventning

elev

venner

nyhedsbrev