Forventningsafstemning

Vi vil gerne give Jer og Jeres barn en rigtig god skolegang med spændende undervisning og en fritid med gode oplevelser og venner. For at nå det mål kræves der en indsats af alle.

I kan af friskolen forvente;

 • At det bliver en tryg og sammenhængenden skoledag.
 • At børnene lærer selvstændig stillingtagen, medbestemmelse og ansvarlighed.
 • At børnene får en positiv, social holdning til andre mennesker og kulturer.
 • At der i fælleskabe også er plads til individualitet.
 • At vi vil skabe en alsidig skole, hvor der lægges vægt på at udvikle både intellektuelle, idrætsfremmende samt praktiske færdigheder.
 • At børnene får kendskab til det omgivende samfund.
 • At børnenes miljøbevidsthed bliver styrket.
 • At vi vil udvikle et godt og nært forældresamarbejde.


Skolen forventer at Jeres barn;

 • Har lyst til at modtage undervisning og er deltagende i skoledagen.
 • Er engageret i undervisning, skoleliv og fællesskab.
 • Har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne.
 • Respekterer skolens grundlæggende værdier.
 • Behandler alle med respekt.
 • Er undervisningsparat, det vil sige møder veludhvilet, velforberedt – med morgenmad i maven og madpakke i tasken.
 • Passer på bygninger, inventar og materiale.
 • Er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, for eksempel at eleverne hjælper med at holde skolen fin og pæn.
 • Har respekt for andres ting.
 • Kender skolens kodex

  Skolen forventer af forældrene;

 • At I deltager i fællesspisning og arbejdsdage.
 • At I bakker op om skolens politikker og værdier.
 • At I sørger for at Jeres barn er undervisningsparat det vil sige veludhvilet og velforberedt med morgenmad i maven og madpakke i tasken
 • At I sørger for at Jeres barn har bøger/iPad (inklusiv oplader) med i skole hver dag. 

forventning

elev

venner

nyhedsbrev