Lidt om os 

Skolen blev etablebleret i august 2014 på baggrund af flere års hårdt arbejde af lokale forældre og borgere, der gerne så en Friskole, som var lidt ud over det sædvanlige. 

Friskolen tager udgangspunkt i, at den bedste indlæring opstår, når børn trives både faglidt og socialt. Derfor har skolen en passioneret lærerstab, dedikeret skoleleder samt en arbejdsom bestyrelse.

Al forskning viser at børn lærer bedre, når de bevæger sig dagligt samt opholder sig mere i naturen. I dette, lægger vi betydningen af at børnene er udendørs og er fysisk aktive. Vi opfatter naturen som et ressourcerum, der med fordel kan danne rammen for en anderledes læring, således at der fokuseres på sanser, oplevelse, undring og indlevelse. Dertil kommer, at udeun­dervisning giver mulighed for, at forstå samspillet imellem menneske og miljø.

På Friskolen har vi en kostpolitik, der hjælper eleverne til at have energi til hele dagen og samtidig ro til læring.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev