Rygepolitik:

I henhold til gældende lov: ”Lov om røgfri miljøer” har skolen vedtaget følgende rygepolitik.

  1. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken for børn og unge, ansatte eller gæster, både indendørs og udendørs.
  2. Dette gælder også i forbindelse med skolens fester og private arrangementer, eller ved udlån/udlejning af skolens faciliteter.
  3. På lejrskoler og på ture uden for skolen må personalet ikke ryge i elevernes nærværelse.
  4. Elevernes rygeforbud gælder også uden for skolens område for de elever, der må forlade skolen i forbindelse med frikvarterer eller pauser i undervisningen.

Skolens ledelse har sammen med skolens ansatte det overordnede ansvar for, at skolens rygepolitik bliver overholdt.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev