Samarbejde med lokalsamfundet 

På Klinte Friskole vægter vi samarbejdet med lokalsamfundet meget højt.

I undervisningen er vi hele tiden opmærksomme på at gøre brug af både det nære lokalsamfund, f.eks. den lokale købmand, landbrugene, kirken. KGI osv. og det omkringliggende samfund med den nordfynske særegne natur og kultur.

Friskolens mål er, at eleverne efter et skoleforløb på Klinte Friskole vil være godt bevandret i både egnens natur og dens kulturelle aspekt i form af kendskab til egnens kunstnere og litterære personer.

Vi tilstræber f.eks. at skabe kontakter mellem friskolen og de ældre i lokalsamfundet. Det er et vigtigt møde for alle parter at have en relation mellem generationerne. Derfor er vi bevidste om at invitere og gøre brug af vores ældre i lokalsamfundet, både når vi mangler ekstra hænder, og når vi kan lære noget gennem mødet med den ældre generation i undervisningen. Det er vores mål, at friskolen skal være et "åbent hus" for lokale, som gerne vil være en del af vores skole, og som ønsker at være med til at skabe relationer bl.a. mellem generationerne.

forventning

elev

venner

nyhedsbrev