Uglerne -førskole

Uglernes IconFormålet med at starte førskole pr. 1. marts er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre. Førskole er et særligt tilrettelagt tilbud. Der er målrettet aldersgruppen, hvor pædagogiske aktiviteter skal have fokus på etablering af nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel.

Førskole skal være medvirkende til at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Der afholdes info- og indskrivningsmøde den anden torsdag i både november og januar hvert år.

Uglerne Pris

Førskole:
førskolelev 1/3 - 1/7

1895 kr.
pr. måned.

Indmeldelse kan ske
fra dags dato.

 

 

Der ydes ikke søskenderabat på forårs SFO
Forårs SFO åbner kl 06.30- 16.30 hver dag.

Udmeldelse skal foregå skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel fra d. 1. i måneden. 

forventning

elev

venner

nyhedsbrev