Bliv sponsor

Din virksomhed kan være med til både at støtte et godt lokalt initiativ, der giver aktivitet, bosætning og nye jobs samtidigt med, at børn modtager undervisning på højt fagligt niveau. Sponsorater kan enten være en økonomisk gave, som skolen siden selv disponerer over, eller der kan være tale om en bestemt gave eller udstyr. Nedenfor beskrives de nærmere retningslinjer for sponsorater og gaver, som skolen modtager.

Friskolens sponsorpolitik:
Skolen tillader at der reklameres for sponsorer på gaver, som er givet skolen (fx bolde, rygsække mv). Skolen tillader ikke, at der reklameres for sponsorer på skolens bygninger eller lokaler, bortset fra ovennævnte sponsorplader.

Dog kan der reklameres ved og på skolen i forbindelse med enkeltarrangementer, som en sponsor yder en støtte til. Sponsorer kan heller ikke repræsenteres på skolens eget reklamemateriale som brochurer mv., men kan som nævnt vises på skolens hjemmeside.


Skolen afstår fra at modtaget sponsorater og/eller gaver
med følgende indhold eller baggrund:
- Religiøst indhold/baggrund
- Politisk indhold/baggrund
- Virksomheder og/eller produkter, som i en generel opfattelse må anses for at være upassende i forhold til et godt og sundt børneliv, herunder alkohol, cigaretter, medicinalvarer, fødevarer som ikke er basisfødevarer (herunder slik, sodavand mv.).

Skolen søger i videst muligt omfang at opsøge sponsorater og/eller gaver fra virksomheder eller organisationer, som har en sammenhæng med hvad man kunne opfatte som et sundt og godt børneliv, herunder værdier som er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

 

1. Økonomiske bidrag/gaver til en værdi af 10.000 kr. og derover

  1. Skolen har her mulighed for opsætning af en sponsorramme på skolen. Herpå anføres navnet på virksomheden samt eventuelt beløbsstørrelse eller andet relevant.
  2. Skolen nævner virksomheden som sponsor på sin hjemmeside.
  3. Sponsoren har ret til at bruge skolens logo og teksten ”vi støtter Klinte Natur- og Idræts-Friskole” i sin egen markedsføring. Brugen af logo mv. aftales på forhånd med skole hvad angår omfang, placering mv.

2. Økonomiske bidrag/gaver til en værdi mellem 5.000 og 10.000 Kr.

  1. Skolen nævner virksomheden som sponsor på sin hjemmeside.
  2. Sponsoren har ret til at bruge skolens logo og teksten ”Vi støtter Klinte Natur- og Idræts-Friskole” i sin egen markedsføring. Brugen af logo mv. aftales på forhånd med skole hvad angår omfang, placering mv.

 

3. Økonomiske bidrag/gaver til en værdi af op til 5.000 Kr.

  1. Sponsoren har ret til at bruge skolens logo og teksten ”vi støtter Klinte Natur og Idræts-Friksole” i sin egen markedsføring. Brugen af logo mv. aftales på forhånd med skole hvad angår omfang, placering mv.

 

Bliv sponsor
- og støt lokalt initiativ her

4. Busponsor 2500,-

Dit firma/navn vil blive monteret på bussens top i en str på ca. 25x40 cm. Der er ca. 10 pladser rundt i kanten og logo/navn lavet i én farve på bussens røde baggrund.

Periode:
Et år fra aftalen er godkendt og logo er på bussen

Opsætning:
Friskolen sørger for at monterer fremsendte logo

Logo/navn:
Logo skal være trykbart og gerne eps eller ai fil (vektor). Kontakt hvis der er sporgmål til dette på 22 54 17 43

Sponsorer

forventning

elev

venner

nyhedsbrev