Bestyrelsen er friskolens øverste ledelse og alle tiltag og handlinger vil altid gå igennem bestyrelsen, som på demokratisk vis vil sørge for at skabe liv og læring på Klinte Friskole.
Bestyrelsen har nedsat underudvalg der arbejder med specifikke opgaver.- byggesjak

Bestyrelsens udvalg

Økonomi
Varetager skolen økonomi og arbejder også med fonde og sponsore.

Legestue
Friskolen arbejder også på at få en legestue/børnehave i gang og gerne inden for 2 år

Workteam
Organiserer arbejdsopgaver og arbejder tæt sammen med skolen om bla indretning af skolen og udarbejdelser af Arbejdsdage samt overblik.

Friskole After Dark
Skabe arrangementer og aktiviteter i Friskolens profil og med fokus på fællesskaber og samvær.

Bestyrelsen består af:

Formand: Kell Therkildsen

Næstformand: Mogens Jensen

Kasserer: Niels Bo Nielsen

Seketær: Susanne Sievers

Gitte Hoxer

Dorte Nielsen

Mary-Ann Bøgelund Jakobsen

Bo Kølleskov

Carina

Dorthe Hansen

forventning

elev

venner

nyhedsbrev